An tseachtaine seo caite, bhí am iontach ag ár n-intéirneachaí agus céimithe ag ceiliúradh Seachtain na n-Innealtóirí le daltaí rang a 5 agus rang a 6 ó Gaelscoil Chnoc Liamhna, Chnoc Lín, Baile Átha Cliath.

Léirigh na mbuachaillí agus na gcailíní cruthaitheacht iontach agus iad ag forbairt a ndearaí droichead. Chuaigh a gcumas i bhfeidhm orainn agus iad ag tógáil gach rud ó dhroichead trusanna go droichead áirse ceangailte agus driochead tógála, agus fiú droichead le nigh gluaisteán!

Ach níor stop an fhoghlaim ansin. Mar chúiteamh ar ár n-eolas innealtóireachta a roinnt, mhúin na daltaí roinnt téarmaí innealtóireachta as Gaeilge dúinn, díreach in am do Seachtain na Gaeilge!

👷‍♀️Innealtóir - Engineer 
🌉Droichead - Bridge 
🏢Foirgneamh - Building 
🏗️Tionscal na tógála - Building industry 
🚧Láithreán tógála - Construction site

Last week, our interns and graduates had a super time celebrating Engineers Week with the 5th and 6th class students of Gaelscoil Chnoc Liamhna in Knocklyon, Dublin. The boys and girls showed great creativity in developing their bridge designs and impressed us with their ability to construct everything from truss to tied-arch to bascule bridges, and even a bridge with a car wash! But the learning didn’t stop there. In return for sharing our engineering know-how, the students taught us some engineering terms as Gaeilge, just in time for Seachtain na Gaeilge!

👷‍♀️Engineer – Innealtóir
🌉Bridge – Droichead
🏢Building – Foirgneamh
🏗️Building Industry - Tionscal na tógála
🚧Construction site - Láithreán tógála